Over ons

Het bedrijf, de historie en de mensen achter Grid Services.

Historie

Bij Grid Services hebben we een achtergrond in en kennis van bedrijven met een energie intensief profiel en een sterk seizoensmatig patroon, waarbij eigen opwekcapaciteit, opslag van energie en gebruik van verschillende energiedragers al vaak wordt toegepast.

Vanuit de gedachte dat het optimaal invullen van een energietransitie vraagstuk voor ieder bedrijf leidt tot een andere uitkomst, en dat over het algemeen geldt dat het toepassen van één of meerdere op zichzelf staande deeloplossingen niet tot het meest doordachte en duurzaam houdbare resultaat gaat leiden, benaderen wij het energievraagstuk als een systeemvraagstuk.

Dit doen we met kennis van duurzame energietechnieken, thermodynamische kennis en de rekenkundige vaardigheden om een systeemanalyse uit te voeren. We inventariseren het huidige gebruik, kijken naar (grote) besparingsmogelijkheden, berekenen welke mogelijkheden van opwek van energie, opslag van energie, handel in energie en verbruik van energie in een gegeven situatie tot de mogelijkheden behoren.

Vanaf dag 1 zijn we op basis van concrete klantvragen de casuïstiek in de praktijk gaan toepassen. Het integraal benaderen van het energievraagstuk op het niveau van een bedrijf, bedrijvenpark of bijvoorbeeld een organisatie met meerdere locaties, is het vraagstuk waar iedere energie-intensieve belanghebbende steeds nadrukkelijker mee bezig zal gaan.

Team

Het team van Grid Services bestaat uit een groep ondernemende en betrokken mensen met kennis van nieuwe energietechnieken en de vaardigheid om uw huidige en toekomstige energiesysteem door te rekenen.

Vanuit uw bestaande realiteit, uitdagingen en wensen, ontwerpen wij met en voor u het energiesysteem waar uw organisatie behoefte aan heeft. Vervolgens begeleiden wij u in het proces om met partners tijdens de uitvoering, het energiesysteem te realiseren.

Enkele namen en gezichten met wie u doorgaans te maken krijgt als u contact met ons zoekt:

André Hahn

 Partner/consultant

Alexander Tuininga

Associate partner/consultant

Werken bij Grid Services?

Wij zijn altijd op zoek naar uitbreiding ons team. Lijkt het jou leuk om ons team te versterken?

Kijk dan of er een passende vacature open staat of stuur ons een open sollicitatie!

Ideale sparring partner voor transitie

“Wij zijn een bedrijf met sterke seizoen patronen in het energieverbruik waarbij we zowel warmte als elektriciteit verbruiken. Grid Services heeft op basis van onze energiehuishouding, onze ideeën en wensen, gecombineerd met hun kennis en het netwerk van partners dat zij hebben, de juiste partijen aan tafel gebracht om het energiesysteem robuuster te maken. Tevens heeft Grid Services het Energie Management Systeem geïntroduceerd waardoor we ons energieverbruik, maar ook het opwekken, de inkoop en verkoop van energie, kunnen optimaliseren. Hierdoor verkorten we de terugverdientijd van investeringen die we in het energiesysteem hebben gedaan in hoge mate en zijn er periodes dat we netto geld verdienen met energie.”

Piet de Boer, directeur De Boer B.V.