Partners

Ons betrouwbare netwerk

Grid Services wijst je de weg naar een energiesysteem dat zekerheid biedt, bespaart én/of geld oplevert. We onderzoeken, adviseren en begeleiden je bij het vinden van oplossingen. Energieconsultants noemen we onszelf. Leverancier van systemen en energie zijn we niet. Voor het onderhouden van onze kennis en ten behoeve van het realiseren van impact en goede resultaten voor onze klanten, werken we ondermeer met onderstaande partners.

Energy Pool

Energy Pool is ontwikkelaar van Energie Management Software (EMS). Die draait in grote energiesystemen in onder meer Japan (Tepco, hét energiebedrijf van Tokio) en Frankrijk (honderden industriële bedrijven), maar ook in meer dan 3.000 productielocaties voor zonne-energie, enkele tientallen windmolenparken en diverse bedrijvenparken (industrieterreinen). De software stemt vraag en aanbod van energie op elkaar af. Dat resulteert in een advies m.b.t. in- en verkoop, aan- en uitzetten van installaties, gebruik van opslagcapaciteit, et cetera. Ook elementen als het weer, de verwachte opbrengst uit zon- en wind, verwachte energieprijzen op de markt, de energiebehoefte en alle andere denkbare variabelen worden daarin meegenomen.

Grid Services is dealer voor Energy Pool. We verkopen én implementeren de software bij onze opdrachtgevers. Voor dat doel beschikken we over alle noodzakelijke hardware, kennen we de communicatieprotocollen en projectaanpak én hebben we alle benodigde kennis in huis.

Energy Pool

Eval

Installatieburo Eval levert voor Grid Services in projecten waar dit voor de energietransitie benodigd is, installaties en diensten op het vlak van elektrotechniek, warmtewisselaars, koeltechniek en regelsystemen/klimaatcomputers.

Exide / Ateps

Exide Technologies (voorheen Ateps) is partner van Grid Services voor het leveren van grote batterijsystemen. De batterijen van Exide zijn standaard geschikt voor zowel FCR als onbalansmarkt en beschikken standaard over geavanceerde software.

De software van Exide kan standaard op drie ‘standen’ worden ingericht:

FCR: In deze modus bent u constant in staat de netfrequentie op het door de netbeheerder gewenste niveau te houden. Hiervoor krijgt u een vergoeding van de netbeheerder. In deze modus wordt de batterij minimaal belast en is de terugverdientijd van de batterij ongeveer 8 jaar.

Peakshaving: In deze modus zorgt u ervoor dat op het moment dat uw interne vraag boven een bepaald niveau komt, de batterij ‘bijspringt’. In deze modus bespaart u aanzienlijk op de kosten die u aan de netbeheerder betaalt voor uw (maximale) energieverbruik in een periode.

Deze modus is ook ideaal op het moment dat u uw aansluiting zou willen vergroten, maar daartoe door de netbeheerder geen mogelijkheid wordt geboden als gevolg van capaciteitsproblemen. Door het 24 uur per dag maximaal (naar behoefte) belasten van uw bestaand netaansluiting kunt u in de batterij een buffer opbouwen die u gebruikt op het moment dat uw interne vraag groter is dan de capaciteit van uw aansluiting. Op deze manier bespaart u zich de investering in de zwaardere aansluiting, bespaart u doordat u geen hogere kosten heeft aan de netbeheerder (theoretisch permanente peakshaving) en kunt u toch de uitbreiding van uw organisatie realiseren.

Aansturing door derden: Ten behoeve van bijvoorbeeld dienstverlening op de onbalansmarkt kunnen derde partijen in deze modus de batterij laten laden of ontladen op een door hen aan te sturen snelheid.

Fedec

Wij zijn lid van Fedec, de beroepsvereniging voor energiedeskundigen, energie-engineers en energieadviseurs.

Werken bij Grid Services?

Wij zijn altijd op zoek naar uitbreiding ons team. Lijkt het jou leuk om ons team te versterken?

Kijk dan of er een passende vacature open staat of stuur ons een open sollicitatie!

Ideale sparring partner voor transitie

“Wij zijn een bedrijf met sterke seizoen patronen in het energieverbruik waarbij we zowel warmte als elektriciteit verbruiken. Grid Services heeft op basis van onze energiehuishouding, onze ideeën en wensen, gecombineerd met hun kennis en het netwerk van partners dat zij hebben, de juiste partijen aan tafel gebracht om het energiesysteem robuuster te maken. Tevens heeft Grid Services het Energie Management Systeem geïntroduceerd waardoor we ons energieverbruik, maar ook het opwekken, de inkoop en verkoop van energie, kunnen optimaliseren. Hierdoor verkorten we de terugverdientijd van investeringen die we in het energiesysteem hebben gedaan in hoge mate en zijn er periodes dat we netto geld verdienen met energie.”

Piet de Boer, directeur De Boer B.V.